Molinders Mysterium

Umeås enda escape room!
Inlåsta i ett rum fullt av mysterier, pussel och andra klurigheter – enda möjligheten att ta er ut är att samarbeta inom gruppen. Hitta ledtrådar, lös koder samt använd logiskt och kreativt tänkande.